vindturbin
Foto: Robert Sandell/Mostphotos
Foto: Robert Sandell/Mostphotos

Energi Norge og Norwea vil gi mer til vertskommunene.

  • Øyvind Lie

Energi Norge og Norwea mener at en økt andel av verdiskapingen fra nye vindkraftutbygginger bør tilfalle vertskommunen, og har fått laget en rapport med forslag til modeller for dette.

Rapporten, laget av KPMG, sammenligner ulike modeller for beskatning og avgiftsbelegging av vindkraft i andre europeiske land, og gjennomgår fordeler og ulemper ved alternative former for beskatning.