Hydrogenfartøy
Hydrogenfartøy. Illustrasjon: Statkraft
Foto: Statkraft

Vil sikre hydrogen til hurtigbåter og andre kystfartøy.

  • Øyvind Lie

Statkraft, TrønderEnergi og Hyon har inngått et samarbeid med sikte på å etablere en verdikjede som kan levere trykksatt hydrogen til hurtigbåter, andre kystfartøy og tunge kjøretøyer, skriver Statkraft i en melding på sin nettside.

Partene vil jobbe med andre aktører i verdikjeden for å kunne tilby komplette løsninger i de anbudsprosessene som startes opp av fylkeskommunene i 2020 og framover.

Hyon er et joint venture-selskap eid av Nel, Hexagon Composites og PowerCell Sweden.

Stort potensial

I slutten av mai presenterte Ocean Hyway Cluster en studie som viser et betydelig potensial for hydrogenbruk innen den maritime sektoren i Norge fram mot 2030.

Trykksatt hydrogen, produsert fra fornybar energi vil være en god løsning for mange fartøygrupper, inkludert hurtigbåter, ifølge Statkraft. Teknologien skal gi en kostnadseffektiv og enklere løsning for flåter av ulike fartøy i nisjen mellom batteri og flytende hydrogen.

Sammenlignet med batterier skal komprimert hydrogen gi vesentlig raskere bunkring, større energitetthet og lavere totalvekt. Takket være kontinuerlig, jevnt fordelt produksjon skal det også resultere i et lavere effektbehov i havnene.

Lokal produksjon

Mye av de nødvendige løsningene knyttet til bunkring av trykksatt hydrogen og trykktanker finnes allerede, og må kun testes og godkjennes for maritim bruk, ifølge Statkraft.

Videre kan trykksatt hydrogen produseres lokalt og teknologien gjør det mulig å utvide kapasiteten i takt med behovet.

Trykksatt hydrogen er ifølge Statkraft mindre energikrevende og har en lavere energikostnad enn flytende hydrogen.

Ved desentralisert hydrogenproduksjon skapes grunnlag for tilknyttet lokal aktivitet langs kysten.

Fra elektrolyseanlegget kommer hydrogen, men også oksygen som kan benyttes til havbruk. Et elektrolyseanlegg gir også varme som kan benyttes lokalt.