North Sea Link
Fra leggingen av North Sea Link (NSL) på britisk side i 2018. Foto: Statnett

Statnett og National Grid må utvikle egen løsning på grunn av Brexit.

  • Øyvind Lie

«Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til det regulatoriske regimet når NSL settes i drift, grunnet usikkerhet om tidspunkt for Brexit og uklarhet om innholdet i framtidig handelsavtale mellom EU og UK», skriver Statnett i et brev til Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) datert 26. mai. «Ingenting tyder på at denne...
Artikkelen er 584 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..