North Sea Link
Fra leggingen av North Sea Link (NSL) på britisk side i 2018.
Foto: Statnett

Statnett og National Grid må utvikle egen løsning på grunn av Brexit.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

«Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til det regulatoriske regimet når NSL settes i drift, grunnet usikkerhet om tidspunkt for Brexit og uklarhet om innholdet i framtidig handelsavtale mellom EU og UK», skriver Statnett i et brev til Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) datert 26. mai. «Ingenting tyder på at denne...
Artikkelen er 584 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.