Tussa
Foto: Tussa

Varsler betydelig resultatfall for 2020.

  • Øyvind Lie

Tussakonsernet fikk redusert driftsresultatet for 1. tertial med 59,1 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Regnskapet for 1. tertial viser et  driftsresultat på 60,2 millioner kroner, mot 119,3 millioner kroner i 1. tertial i fjor. Resultatet før skatt ble 23,9 millioner kroner mot 118,6 millioner i samme periode...
Artikkelen er 156 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.