Illustrasjonsfoto: Enova

Siden i fjor har Enova tildelt 111 industriprosjekter 184 millioner kroner.

  • Tore Halvorsen

I fjor lanserte Enova en storstilt satsing på effektiv og fornybar energibruk i industrien. Halvannet år senere har 111 prosjekter blitt tildelt til sammen 184 millioner kroner i støtte, ifølge en pressemelding fra Enova.

De over hundre prosjektene som så langt er innvilget støtte skal til sammen bidra til et samlet energiresultat på 238 GWh og kutt i klimagassutslipp på 56 000 tonn CO2. 62 av prosjektene angår landstrømtilknytning i oppdrettsnæringen, mens 23 prosjekter skal utnytte spillvarme som ellers ville gått tapt, fremgår det av pressemeldingen.

– Vi har jo støttet energitiltak i industrien i over ti år, men med den nye satsingen har interessen virkelig skutt i været. Spesielt gledelig er det at responsen var god selv da vi åpnet for søknader godt inne i koronaperioden. Det viser at det både er vilje og evne til grønn omstilling også i det som er en utfordrende tid for industrien, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova.

Neste søknadsfrist er 17. august. Temaer denne gangen er utnyttelse av spillvarme, utfasing av fossil varme, elektrifisering av mekaniske arbeidsprosesser samt batteripakker og landstrøm til fôrflåter. I tillegg åpner Enova nå for utredningsstøtte. Det er ikke noe krav om at prosjektet skal kvalifisere for investeringsstøtte i etterkant, men målet er at industrien og kompetansemiljøene rundt dem benytter denne muligheten til å utrede grønne investeringer og bringe dem nærmere realisering, opplyses det i pressemeldingen.