fjordkraft

Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Marked AS har inngått avtale med Fjordkraft om salg av sine sluttbrukerselskap.

  • Tore Halvorsen

Selgerne er Gudbrandsdal Energi Holding AS (GEH) og Eidsiva Energi AS (EE) gjennom sitt felles selskap: Innlandskraft AS. Gudbrandsdal Energi Holding blir gjennom transaksjonen en betydelig eier i børsnoterte Fjordkraft Holding ASA, ifølge en pressemelding fra selgerne.

Gudbrandsdal Energi AS har 22 ansatte. Gudbrandsdal Energi vil drives videre fra Vinstra som et selvstendig aksjeselskap og blir et datterselskap i Fjordkraft-konsernet.

Eidsiva Marked har 50 ansatte fordelt på Hamar og Kongsvinger. Virksomheten til Eidsiva Marked planlegger Fjordkraft å videreføre i form av et regionskontor på Hamar og med en avdeling på Kongsvinger. Fokuset i regionen vil være kundeservice og salg i privat- og bedriftsmarkedet.

Gjennomføring av transaksjonen og videre planlegging mellom selskapene forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet.