hubro
Vilkårene om hubroundersøkelse gjorde det umulig å gjennomføre Innvordfjell-prosjektet innen fristen.
Foto: David J. Stang/Wikimedia Commons

Til tross for kort byggefrist og pålagte hubro-undersøkelser.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

NVE har avslått søknaden fra Zephyr AS om utsatt frist for idriftsettelse på Innvordfjellet vindkraftverk. Vindkraftverket, på 115 MW og med en beregnet årsproduksjon på 391 GWh, skulle ligge i Flatanger og Namdalseid kommune i Trøndelag. Zephyr søkte om utsatt frist for idriftsetting for Innvordfjellet vindkraftverk fra 31. desember 2020...
Artikkelen er 456 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.