boliden odda
Boliden Odda i Hardanger produserer sink, aluminiumfluorid, svovelsyre og anhydritt. Foto: Boliden

Sinkverket Boliden i Odda har fått 341 millioner kroner i støtte fra Enova.

Ved å ta i bruk nye teknologier i et digitalt system forbedres energieffektiviteten betydelig. Samtidig øker produksjonskapasiteten fra 200 000 til 350 000 tonn per år, ifølge en pressemelding fra Enova.

– Dette prosjektet er verdensledende i hvordan det utnytter avansert digital teknologi, energiforvaltning og prosesstyring. Hvis de lykkes, ligger sinkverket i Hardanger an til å bli verdens mest energieffektive og digitaliserte smelteverk, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Prosjektet forutsetter godkjente miljøtillatelser, investeringsbeslutning hos Boliden Odda, samt at støtten fra Enova godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA.