oppdrettsanlegg
Foto: Frank Jørgensen, NVE

Oppdrettsanleggene kan eie ledningene selv.

  • Øyvind Lie

Ifølge en melding på NVEs nettside etterspør flere fiskeoppdrettsanlegg levering av strøm med spenning på 1000 V.

Leveringsplikten pålegger områdekonsesjonær å bygge seg frem til kunden.

Men Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) innfører nå en praksis om at områdekonsesjonær ikke plikter å levere helt ut til en flytende installasjon.

Leveringsplikten er oppfylt ved å levere til et hensiktsmessig sted i nærheten av sjøen. Det endelige leveringspunktet i hvert enkelt tilfelle må avtales mellom partene.

Det innføres samtidig en praksis om at det under visse forutsetninger ikke kreves konsesjon for å eie, bygge og drive lavspent ledninger fra tilknytningspunkt og ut til en flytende installasjon i saltvann. En av forutsetningene er at ledningen bare brukes til å forsyne de flytende installasjonene som tilhører kunden.