Roan vindpark
Bildet er fra Roan vindpark. Foto: Ole Martin Wold/Fosen Vind

Mener selskapet har hatt nok tid til å bygge Kvinesheia og Remmafjellet vindparker.

  • Øyvind Lie

Kvinesheia vindkraftverk (60 MW, 204 GWh) skulle ligge i i Kvinesdal og Lyngdal kommune i Agder mens og Remmafjellet (130 MW, 442 GWh) I Orkland kommune i Trøndelag skulle bygges i Orkland kommune i Trøndelag. Statkraft søkte om utsatt frist for idriftsetting for begge vindkraftverkene, men nå har NVE avslått...
Artikkelen er 677 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent.

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..