Roan vindpark
Vindparkene på Fosen forårsaket inntil i høst store flimmer-problemer i Midt-Norge. Statkraft skal nå ha løst deler av problemet ved å justere på parkregulatorene.
Foto: Ole Martin Wold/Fosen Vind

Mener selskapet har hatt nok tid til å bygge Kvinesheia og Remmafjellet vindparker.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Kvinesheia vindkraftverk (60 MW, 204 GWh) skulle ligge i i Kvinesdal og Lyngdal kommune i Agder mens og Remmafjellet (130 MW, 442 GWh) I Orkland kommune i Trøndelag skulle bygges i Orkland kommune i Trøndelag. Statkraft søkte om utsatt frist for idriftsetting for begge vindkraftverkene, men nå har NVE avslått...
Artikkelen er 677 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.