turbin
Foto: Robert Sandell/Mostphotos

Bremangerlandet Vindpark må bruke opptil 300 millioner på å forbedre fylkesvei.

  • Øyvind Lie

NVE har avslått søknaden om endring av ilandføringssted for Bremangerlandet vindkraftverk. NVE har avslått konsesjonsendringen om å bruke Oldeide kai som ilandføringssted. Direktoratet legger til grunn at Olje- og energidepartementet (OED) tok endelig stilling til transportløsning og Smørhamn som ilandføringssted i sitt klagevedtak fra 6. juni 2017. 300 millioner Dermed...
Artikkelen er 256 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..