Kassø-Frøslev
Nye 400 kilovolt-mastene til høyre i bildet. De tobente mastene til venstre begynner Energinet å fjerne til august i år.
Foto: Energinet

Ny 400 kV-ledning skal bedre utnyttelsen av den norske vannkraften.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

En ny 400 kilovolt-ledningen mellom Danmark og Tyskland, som på dansk side går fra Kassø ved Aabenraa til Frøslev, er nå ferdig. Frøslev ligger et par kilometer fra den tyske grensen, like ved den tyske byen Flensburg. 400 kilovolt-ledningen erstatter en eldre 220 kilovolt-ledning på samme strekning, som nå skal...
Artikkelen er 186 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.