rynning-tønnesen
Christian Rynning-Tønnessen, konsernsjef i Statkraft.

Statkraft hadde et negativt underliggende driftsresultat på 100 millioner kroner i andre kvartal i 2020.

  • Tore Halvorsen

Resultat etter skatt ble 491 millioner kroner, en nedgang på 1631 millioner kroner, ifølge en pressemelding fra Statkraft.

Et betydelig hydrologisk overskudd som følge av store snømengder har lagt press på de nordiske kraftprisene. I andre kvartal var den gjennomsnittlige nordiske systemprisen 5,6 EUR/MWh, en nedgang på 84 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2019. Samlet kraftproduksjon var 15,9 TWh i kvartalet, en økning på 3,6 TWh. Økningen var primært knyttet til nordisk vannkraft, ifølge pressemeldingen

– Et høyt tilsig fra snøsmelting har resultert i svært lave kraftpriser i Norden gjennom vår- og sommermånedene, noe som medfører et svakt kvartalsresultat. Statkraft har en robust finansiell stilling og fortsetter å utvikle nye fornybarprosjekter, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Som følge av lavere forventede kraftpriser har Statkrafts investeringskapasitet blitt redusert, men den er fortsatt på et betydelig nivå. Målet er fortsatt å utvikle 9 GW innen 2025 men det er sannsynlig at flere prosjekter kan bli solgt ved ferdigstillelse. Investeringsplanen vil bli tilpasset markedsutviklingen og selskapets ratingmål, opplyses det i pressemeldingen.