Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen

Statnett har mottatt et varsel om vedtak fra RME om brudd på tilknytningsplikten overfor Offerdal kraftverk i Indre Sogn.

  • Tore Halvorsen

– Det har dessverre tatt lang tid å vurdere mulighetene for å knytte til Offerdal kraftverk i eksisterende nett, og det beklager vi. Behandlingstiden skyldes at Indre Sogn allerede har et komplekst driftsbilde, med mye produksjon, og tilknytning av ytterligere produksjon i Indre Sogn er krevende, da mange faktorer henger sammen. I tillegg kom henvendelsen fra Offerdal i en periode hvor vi mottok veldig mange henvendelser, sier Grete Westerberg direktør for kraftsystemplanlegging i Statnett, ifølge en pressemelding fra Statnett.

Gjennom våren 2020 har Statnett gjennomført en analyse av kortsiktige tiltak i Indre Sogn i dialog med aktørene som ønsker tilknytning. Utover tiltakene som er lagt til grunn og reinvestering i Fortun stasjon, må Statnett gjennomføre ytterligere temperaturoppgraderinger for å realisere tilknytning av Offerdal kraftverk. Befaring og undersøkelser skal gjennomføres i løpet av høsten 2020, og det er fremdeles usikkert om tiltakene lar seg gjøre, opplyses det i pressemeldingen.

Av pressemeldingen fremgår det at Statnett siden 1. januar 2018 har behandlet søknader om tilknytning tilsvarende 18.700 MW, og har i samme periode tildelt kapasitet til rundt 3700 MW forbruk og 3500 MW produksjon innenfor dagens nettkapasitet. De resterende søknadene vil kreve tiltak i nettet av ulikt omfang for å kunne knyttes til.

Statnett vil sende sine merknader til RME innen fristens utløp 20. august 2020.