vindturbiner
Foto: NVE

Over dobbelt så mye i Sverige som i Norge.

  • Øyvind Lie

Ved utgangen av 2. kvartal 2020 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 39,0 TWh.

Dette går fram i NVE og svenske Energimyndighetens nyeste statusrapport om elsertifikatmarkedet.

27,1 TWh av elsertifikatproduksjonen er bygget i Sverige og 11,9 TWh i Norge.

Produksjonen av disse inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020, samt i Sveriges mål om ytterligere 18 TWh til 2030.

Totalt er 23,1 TWh under bygging per juli 2020, hvorav 13,3 TWh i Sverige og 9,8 TWh i Norge. For Norge er det kun inkludert kraftverk som har planlagt idriftsettelsesdato innen utgangen av 2021.

I tillegg er 4,9 TWh investeringsbesluttet i Sverige ifølge kartleggingen som Energimyndigheten gjennomførte per juli 2020, skriver NVE i en melding.