Oseberg feltsenter
Oseberg feltsenter, som etter planen skal få kraft fra Kollsnes.
Foto: Harald Pettersen/Equinor

Ikke forsvarlig å gjøre tilknytningsvilkårene for Equinors Kollsnes-uttak permanente, ifølge Statnett.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

I april anbefalte NVE å tilknytte Equinors økte forbruket fra Kollsnes til Troll B, C og Oseberg på spesielle vilkår om at Equinor må akseptere utkobling av forbruket i anstrengte situasjoner for kraftnettet. I høringsinnspill til vedtaket har blant annet Vestland fylkeskommune og næringsorganisasjoner advart mot svekket forsyningssikkerhet, og bedt...
Artikkelen er 365 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.