Geitfjellet
Montering av turbin på Geitfjellet.
Foto: Fosen Vind

277 turbiner er ferdigstilt, etter tre sesonger med transporter og montering.

  • Øyvind Lie

Turbin nummer 100 i årets montasjesesong i Fosen-utbyggingen er nå ferdigstilt på Geitfjellet i Orkland kommune i Trøndelag, skriver Fosen Vind i en pressemelding.

Det utgjør slutten på tre sesonger med transporter og montering av turbiner. Nå er alle turbinene i Europas største vindkraftprosjekt, med sine seks vindparker sør og nord for Trondheimsfjorden, reist.

2200 spesialtransporter

Fosen-utbyggingen består av vindparkene Roan, Hitra 2, Storheia, Kvenndalsfjellet, Harbaksfjellet og Geitfjellet.

De første transportene av turbindeler til Roan vindpark gikk fra Monstad i Åfjord kommune våren 2017. Året etter ble turbinene i Hitra 2 og Storheia vindparker reist. Denne våren og sommeren var det vindparkene på Kvenndalsfjellet, Harbaksfjellet og Geitfjellet som stod for tur.

Etter tre sesonger med mer enn 2200 spesialtransporter er den siste vingen nå montert på Geitfjellet, skriver Fosen Vind.

Snø og pandemi

Den siste sesongen med turbinmontasje ble spesiell av flere årsaker. Sen vinter og mye snø ga utfordringer i starten, og det ble brukt mer tid på å fjerne snø enn å reise turbintårn.

Samtidig kom pandemien. I samarbeid med vertskommunene og lokale helsemyndigheter ble det etablert rutiner som sikret en kontrollert oppstart og gjennomføring av arbeidet samtidig som smittevernet ble ivaretatt både for de ansatte og lokalbefolkningen.

Til tross for utfordringene ble utbyggingen ferdig innenfor tidsplanen.

Nå gjenstår et omfattende testprogram og opprydding- og arronderingsarbeid langs veier og oppstillingsplasser før vindkraftverkene kan settes i ordinær drift.