havvind avtale
Samarbeidsavtalen ble undertegnet av viseminister i USAs innenriksdepartement, Katharine MacGregor, og Norges ambassadør Kåre R. Aas i Washington D.C.
Foto: OED

Norge og USA inngår avtale om havvind, olje- og gass og havbunnsmineraler.

  • Øyvind Lie

Samarbeidsavtalen, et såkalt Memorandum of Understanding (MoU), gir et rammeverk for et videre samarbeid mellom amerikanske og norske myndigheter, skriver Olje- og energidepartementet i en melding.

Avtalen inkluderer deling av erfaringer og best practice, lovgivning og regulatoriske initiativ knyttet til ressursforvaltning innenfor områdene petroleumsvirksomhet, vindkraft til havs og mineralvirksomhet på havbunnen.

Den omfatter også deling av vitenskapelige data og informasjon samt forskning og teknologisk utvikling innenfor de ulike sektorene.

– Denne avtalen vil styrke energisamarbeidet mellom USA og Norge. Jeg er overbevist om at deling av kunnskap og erfaring vil være av gjensidig nytte for begge land, samt bidra til god og bærekraftig ressursforvaltning, sier statssekretær i olje- og energidepartementet, Tony C. Tiller, i meldingen.

Samarbeidsavtalen ble undertegnet tirsdag av viseminister i USAs innenriksdepartementet, Katharine MacGregor og ambassadør Kåre R. Aas i Washington D.C.