Embretsfoss
Foto: Tore Halvorsen

Ber om endringer i statsbudsjettet.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

– Vi gjør et stort feilgrep om vi som politikere ikke sørger for at nødvendige rammebetingelser er til stede for å gjøre disse investeringene. For 50–60 år siden ble flere store vannkraftanlegg bygget ut, mange av disse installasjonene er nå modne for utskifting. Nå må vi sørge for at skattebetingelsene...
Artikkelen er 183 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.