mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie
Foto: Øyvind Lie

Lave strømpriser kan ha bidratt til færre bytter i 2. kvartal.

  • Øyvind Lie

Det var 121.000 leverandørskifter i husholdningene i 2. kvartal 2020, en nedgang på 23 prosent fra 2. kvartal 2019, skriver Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE i en melding.

Markedsandelen for den største strømleverandøren i husholdningsmarkedet i norske nettområder gikk ned med 1 prosentpoeng.

Billig strøm

Blant næringskunder ble det foretatt 11.200 bytter i 2. kvartal 2020, en nedgang på 37 prosent fra samme kvartal året før

– Nedgangen i sluttbrukerprisene siden 2019, som omtalt i NVEs kraftsituasjon for andre kvartal 2020, kan bidra til å forklare den lave bytteaktiviteten så langt i 2020, sier direktør for RME, Ove Flataker, meldingen.

Ved utgangen av 2. kvartal 2020 hadde den største strømleverandøren i husholdningsmarkedet i norske nettområder en markedsandel på 69 prosent av antall kunder. Dette tilsvarer en nedgang på 1 prosentpoeng fra samme kvartal i 2019.

Statistikken fra Elhub viser en svak månedlig reduksjon i den største strømleverandørens markedsandel. Lavere markedsandeler kan på sikt bidra til økt konkurranse og lavere priser i sluttbrukermarkedet, ifølge RME.

Markedsandeler for kraftleverandørene anses som konkurransesensitiv informasjon og frigis ikke i statistikken.

Kontroll i nord

RME beregner gjennomsnittlig markedsandel i nettområdene per prisområde. Lavest gjennomsnittlig markedsandel for den største strømleverandøren har nettområdene i Sørøst-Norge (NO1), med en gjennomsnittlig markedsandel på 56 prosent av husholdningskundene for 2. kvartal 2020.

Høyest markedsandeler i husholdningsmarkedet har nettområdene i Nord-Norge (NO4), med et gjennomsnitt på 77 prosent for den største strømleverandøren. I de øvrige prisområdene var gjennomsnittlig markedsandel for den største leverandøren mellom 70-71 prosent, ifølge RMEs rapport.