fjellvann
Foto: Helgeland Kraft

Og venter mer enn halvering for året som helhet.

  • Øyvind Lie

Helgeland Krafts driftsresultatet i første halvår ble 112 millioner kroner, en nedgang på 120 millioner kroner sammenlignet med 1. halvår i 2019. Resultat etter skatt er beregnet til 74 millioner kroner, og er redusert med 61 millioner kroner.

– Historisk lave kraftpriser bidrar til en kraftig svekkelse av konsernets halvårsresultat, sier konsernsjef Eivind Mikalsen i en pressemelding.

Mer strømbrudd

Til tross for at selskapet har hatt mye vann å produsere strøm på, har de ekstremt lave prisene ført til en svekkelse av driftsresultatet fra vannkraftvirksomheten med hele 142 millioner kroner.

«Et godt forbedringsarbeid, og en kostnadsposisjon som er blant de beste i landet, bidrar til at resultatet for første halvår likevel er positivt for vannkraft», skriver selskapet i meldingen.

Nettvirksomheten har hittil i år hatt noe mer strømavbrudd enn samme periode i fjor på grunn av blant annet uvær, nedbør og jordras.

«Det gode arbeidet med kontinuerlig forbedring bidrar imidlertid til at driftsresultatet fra nettvirksomheten i første halvår er 11 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor», skriver selskapet.

Venter mer enn halvering

Resultatet fra salg av strøm til våre kunder på Helgeland og i resten av landet, samt fra virksomheten til Storuman Energi i Sverige, er også i god utvikling. Sammenlignet med samme periode i fjor er driftsresultatet i første halvår styrket med 11 millioner kroner.

– Helgeland Kraft er et solid konsern med tre sentrale virksomhetsområder. I en situasjon hvor kraftprisene svikter og inntjeningen fra vannkraftvirksomheten er særdeles svak, ser vi betydningen av at vi har en sterk ryggrad bygget opp gjennom mange år og god inntjening fra de to andre virksomhetsområdene nett og strømsalg. Utviklingen i kraftprisene utover høsten vil få stor betydning, men slik bildet er nå ventes mer enn en halvering av årsresultatet for 2020 sammenlignet med 2019, sier konsernsjefen i meldingen.