lysebotn.
Lysebotn 2 kraftverk. Illustrasjonsfoto: Kristofer Ryde, Lyse
Foto: Kristofer Ryde/Lyse

Men resultatet for nettvirksomheten ble kraftig forbedret.

  • Øyvind Lie

Lyse-konsernet hadde et resultat etter skatt på 479 millioner kroner første halvår 2020, mot 541 millioner første halvår i fjor.

– Resultatet er preget av lave kraftpriser. Dette skyldes i hovedsak en våt, mild og vindfull vinter. Underliggende drift i kjernevirksomhetene energi, telekom og elnett er for øvrig preget av solid drift og få driftsforstyrrelser, og resultatene er i tråd med det vi hadde ventet, sier Lyses konsernsjef Eimund Nygaard i en pressemelding. 

Den største nedgangen i driftsresultatet er innen energivirksomheten i konsernet. Her var driftsresultatet første halvår på 416 millioner kroner, en reduksjon på 500 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Kraftprisen i Lyses produksjonsområde var fire ganger høyere i første halvår 2019 sammenlignet med første halvår 2020.  

Driftsresultat for nettvirksomheten ble 205 millioner kroner, mot 62 millioner i første halvår i 2019. Resultatendringen skyldes en mer normalisert driftsaktivitet i 2020 sammenlignet med 2019, et år som historisk sett hadde høye driftskostnader. I tillegg er det gjennomført en rekke effektiviseringstiltak som gir lavere driftskostnader. Generelt har nettvirksomheten hatt stabil drift og få driftsavbrudd i perioden.

Styret forventer på årsbasis et «betydelig svakere resultat enn i 2019», skriver selskapet i sin resultatrapport. Hovedårsaken til dette er en forventning om fortsatt svake kraftpriser resten av året.