evenstad
Evenstad kraftstasjon i Froland kommune i Agder. Arkivfoto: Agder Energi
Foto: Agder Energi

Kan brukes feil som argument mot utenlandsforbindelser, skrev NVE til OED.

  • Øyvind Lie

Før sommerferien lanserte Olje- og energidepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) en ny klimadeklarasjon for norsk kraft. Til forskjell fra varedeklarasjonen, som viser at det meste av «fornybarheten» til norsk kraft er solgt ut av landet via opprinnelsesgarantier, viser klimadeklarasjonen at norsk kraft er fornybar. Klimadeklarasjonen tar nemlig utgangspunkt...
Artikkelen er 991 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.