elkjøp
Foto: Joakim Mangen/Elkjop

For manglende og feilplassert energimerking

  • Øyvind Lie

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ilegger Elkjøp Norge og Power Norge et overtredelsesgebyr på 500.000 kroner hver for brudd på energimerkeforskriften.

– Bruddene er knyttet til manglende og feilplassert energimerking i flere butikker over en lengre tidsperiode. Det er første gang NVE gir overtredelsesgebyr for brudd på energimerkeforskriften, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør for energiavdelingen i NVE, i en melding.

NVE har ført tilsyn med Elkjøp Norge 17 ganger i perioden 2016-2019, og har funnet at 36 prosent av totalt 1696 kontrollerte produkter hadde brudd på energimerkeforskriften. Bruddene er stort sett knyttet til manglende og feilplasserte energietiketter. Noen få produkter hadde feil format eller innhold.

NVE førte også tilsyn med Power Norge 19 ganger i samme periode. 35 prosent av totalt 1662 kontrollerte produkter hadde avvik. Også her er bruddene stort sett knyttet til manglende og feilplasserte energietiketter.

Formålet med energimerking er å fremme produkter som er energieffektive og lite ressurskrevende, og på den måten bidra til å redusere energibruken i Norge. Energimerkingen skal gi forbrukerne informasjon om hvor energieffektive produktene er.

NVE har analysert 10 husholdningsprodukter og fant at disse 10 produktgruppene alene vil gi besparelser på hele 3 TWh i 2030.

– Halvparten av EUs mål om 20 prosent energieffektivisering i 2020, skal nås ved hjelp av regelverket om økodesign og energimerking. Dette er kraftfulle regelverk, som vil ha stor effekt, også i Norge, sier Skrivarhaug.