mast
Illustrasjonsfoto
Foto: Øyvind Lie

Selskapet eier kraftnett, og flere av brukerne får gratis nettleie.

  • Øyvind Lie

[abform_energi]
Statkraft har søkt Olje- og energidepartementet om fritak fra kravet til selskapsmessig skille, som trer i kraft fra årsskiftet. Bakgrunnen er at selskapets nettvirksomhet er så beskjeden at selskapet mener det ikke er forholdsmessig eller formålstjenlig å opprette et eget nettselskap. Da Statkraftverkene ble delt i 1992, ble nettvirksomheten overført...
Artikkelen er 434 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.