mast
Illustrasjonsfoto Foto: Øyvind Lie

Selskapet eier kraftnett, og flere av brukerne får gratis nettleie.

  • Øyvind Lie

Statkraft har søkt Olje- og energidepartementet om fritak fra kravet til selskapsmessig skille, som trer i kraft fra årsskiftet. Bakgrunnen er at selskapets nettvirksomhet er så beskjeden at selskapet mener det ikke er forholdsmessig eller formålstjenlig å opprette et eget nettselskap. Da Statkraftverkene ble delt i 1992, ble nettvirksomheten overført...
Artikkelen er 434 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..