Hydro Høyanger
Hydro har advart mot at omklassifisering av 132 kV-nett til distribusjonsnett kan øke nettleien for aluminiumsverket i Høyanger (bildet). Foto: Hydro

OED trosset Hydro i sitt endelige vedtak.

  • Øyvind Lie

Olje- og energidepartementet har stadfestet NVEs vedtak om at 132 kV transmisjonsnett i området rundt Høyanger skal omklassifiseres til distribusjonsnett, i tråd med Statnetts ønske. Statnett begrunnet sin søknad i 2017 med at nettanleggene, etter at ny gjennomgående 420 kV nett mellom Ørskog og Sogndal ble satt i drift, ikke...
Artikkelen er 468 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent.

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..