Hydro Høyanger
Hydro har advart mot at omklassifisering av 132 kV-nett til distribusjonsnett kan øke nettleien for aluminiumsverket i Høyanger (bildet).
Foto: Hydro

OED trosset Hydro i sitt endelige vedtak.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Olje- og energidepartementet har stadfestet NVEs vedtak om at 132 kV transmisjonsnett i området rundt Høyanger skal omklassifiseres til distribusjonsnett, i tråd med Statnetts ønske. Statnett begrunnet sin søknad i 2017 med at nettanleggene, etter at ny gjennomgående 420 kV nett mellom Ørskog og Sogndal ble satt i drift, ikke...
Artikkelen er 468 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.