tina bru
Energiminister Tina Bru (H) har lagt fram forslag til endringer i regelverket for utenlandsforbindelser. Foto: Øyvind Lie

Men konsesjon gis eventuelt for en begrenset periode, etter avtale med Statnett.

  • Øyvind Lie

Olje- og energidepartementet har i dag sendt på høring et forslag til endringer i energiloven § 4-2 om utenlandsforbindelser. Forslaget innebærer at konsesjon for å eie og drive utenlandsforbindelser i fremtiden bare kan gis til Statnett som systemansvarlig eller der eller til foretak der systemansvarlig har bestemmende innflytelse. OED skriver...
Artikkelen er 350 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent.

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..