Pixii sjusjøen
Elvia installerer batterier i lavspentnettet ved hytteområdet på Sjusjøen øst for Mjøsa.
Foto: Elvia

Har installert to batteriskap fra Pixii i hytteområde for å utjevne effekttopper og bedre strømkvaliteten.

  • Øyvind Lie

Elvia har i samarbeid med batterileverandøren Pixii installert to frittstående batteriskap i det lavspente fordelingsnettet på Sjusjøen i Ringsaker kommune i Innlandet fylke. Installasjonen inngår i et pilotprosjekt hvor det testes batteriteknologi i områder hvor det erfaringsvis kan oppstå forsyningsproblemer i høylastperioder. Det er utplassert to batteripakker på samme transformatorkrets...
Artikkelen er 516 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.