Birgitte Jourdan-Andersen
Birgitte Jourdan-Andersen blir ny leder for Energi Norges kontor i Brussel.
Foto: Camilla M. Granheim

Birgitte Jourdan-Andersen overtar etter Eivind Hodne Steen.

  • Øyvind Lie

Jourdan-Andersen tar over som leder i Energi Norges kontor i Brussel 1. oktober, skriver bransjeorganisasjonen i en melding på sin nettside.

Hodne Steen blir vannkraftutsending for Statkraft i den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric.

Jourdan-Andersen har jobbet i Energi Norge i drøye to år, hovedsakelig med problemstillinger knyttet til Norges tilknytning til det europeiske energimarkedet, europeiske reguleringer og hvordan dette påvirker rammebetingelsene til norsk fornybarnæring.

Hun begynte sin karriere som advokat i Arntzen de Besche. Etter oppnådd advokatbevilling jobbet hun i EU-kommisjonens generaldirektorat for energi, i EFTA-sekretariatet med ansvar for energiporteføljen, og sist ved EFTAs overvåkingsorgan ESA, med ansvar for energi- og miljøsaker.

– Birgitte vil fortsette arbeidet med å sikre rask og smidig implementering av felleseuropeisk regelverk i Norge, og får i tillegg ansvar for koordineringen av Energi Norges påvirkningsarbeid for å sikre norske fornybarinteresser i Brussel, sier direktør Toini Løvseth i Energi Norge i meldingen.