Dudgeon
Dette bildet er tatt tidligere, ved vindparken Dudgeon i Nordsjøen utenfor England.
Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

Inngår partnerskap med BP om havvind i USA.

  • Øyvind Lie

Equinor har inngått en avtale med BP om salg av eierandeler på 50 prosent i Empire Wind og Beacon Wind på østkysten av USA for en samlet pris før justeringer på 1,1 milliarder amerikanske dollar, skriver Equinor i en pressemelding.

Med denne transaksjonen etablerer de to selskapene også et strategisk partnerskap for ytterligere vekst innen havvind i USA, ifølge meldingen.

Equinor har i dag en eierandel på 100 prosent i både Empire Wind-lisensen, som ligger utenfor kysten av delstaten New York, og Beacon Wind-lisensen, som ligger utenfor kysten av Massachusetts.

Over 10 MW turbiner

Empire Wind bygges ut i to faser med et potensial for samlet kapasitet på over 2 GW. Beacon Wind-lisensen har et potensial på 2,4 GW. Turbinene som benyttes, forventes å ha en installert kapasitet på mer enn 10 MW hver.

Transaksjonen er ifølge selskapet i tråd med Equinors fornybarstrategi om å sikre tidlig tilgang til attraktive områder for stor-skala utbygginger, modne utbyggingsprosjekter og skape verdi ved nedsalg fra posisjoner med høy eierandel.

Equinor vil fortsette som operatør for begge prosjektene i utviklings-, bygge- og driftsfasen. Havvindparkene vil etter hvert få lik bemanning fra begge selskaper.

– Vi ser fram til å samarbeide med BP som deler vår ambisjon om sterk vekst innen fornybar energi. Partnerskapet understreker begge selskapenes ønske om å akselerere energitransisjonen. Ved å kombinere våre styrker, vil vi sammen kunne utvikle en lønnsom havvindvirksomhet i USA, sier konsernsjef i Equinor, Eldar Sætre, i meldingen.

– Transaksjonen med BP viser vår evne til å skape verdi gjennom utvikling av havvindprosjekter. I løpet av de siste ti årene har Equinor bygd ledende havvindekspertise. Vi har sikret tilgang til attraktive havvindområder og har utviklet en betydelig prosjektportefølje. Ved å optimalisere eierandeler og ta inn nye samarbeidspartnere kan vi realisere verdi og øke den finansielle fleksibiliteten for å finansiere ytterligere vekst, sier konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor, Pål Eitrheim.

Videre vekst

Gjennom partnerskapet vil Equinor og BP vurdere framtidige felles muligheter i USA innen både bunnfast og flytende havvind, og levere den ekspertisen som kreves for videre vekst. Etter hvert som partnerskapet utvikler seg, håper begge selskapene å utvide samarbeidet ytterligere i et globalt marked som de venter vil å øke til mellom 600 og 800 gigawatt (GW) på verdensbasis innen 2050.

Equinor har tidligere annonsert ambisjoner om vekst innen fornybart til 4 til 6 GW innen 2026 og til mellom 12 til 16 GW innen 2035.

BPs kjøp av eierandeler i Empire Wind og Beacon Wind har virkning fra 1. januar 2020 og ventes å bli sluttført tidlig i 2021.