Usta demontasje av turbin
Bildet viser demontering av den første turbinen ved Usta kraftverk. Foto: Hafslund E-CO

Det andre aggregatet oppgraderes først neste år, på grunn av korona-pandemien.

  • Øyvind Lie

Som Energiteknikk tidligere har omtalt, er Hafslund E-CO i ferd med å oppgradere de to gamle aggregatene i Usta kraftstasjon i Ål kommune i Hallingdal. Kraftverket ble satt i drift i 1965 med to vertikale francis-aggregater med nominell turbineffekt på 92 MW hver. Til en kostnad på om lag 150...
Artikkelen er 285 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..