Usta demontasje av turbin
Demontering av den første turbinen ved Usta kraftverk.
Foto: Hafslund E-CO

Det andre aggregatet oppgraderes først neste år, på grunn av korona-pandemien.

  • Øyvind Lie

Som Energiteknikk tidligere har omtalt, er Hafslund E-CO i ferd med å oppgradere de to gamle aggregatene i Usta kraftstasjon i Ål kommune i Hallingdal. Kraftverket ble satt i drift i 1965 med to vertikale francis-aggregater med nominell turbineffekt på 92 MW hver. Til en kostnad på om lag 150...
Artikkelen er 285 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.