henrik sætness
Henrik N. Sætness, konserndirektør for konsernstaber i Statkraft, forsvarer både kraft fra land til plattformer og et kraftnett i Nordsjøen. Foto: Statkraft
Foto: Statkraft

Henrik N. Sætness går fra strategi og analyse til konsernstaber.

  • Øyvind Lie

Henrik N. Sætness er utnevnt som ny konserndirektør for konsernstaber i Statkraft. Sætness, som kommer fra stillingen som direktør for strategi og analyse, starter i sin nye rolle og som medlem av konsernledelsen i Statkraft fra 1. oktober.

Sætness (48) begynte i Statkraft i 2009 og har ledet strategi- og analyseavdelingen siden 2017. Han har også frontet Statkrafts årlige Lavutslippsscenario de siste fem årene. Før han kom til Statkraft hadde Sætness ulike lederoppgaver i Norsk Hydros energidivisjon og i programvareselskapet Navita Systems.

– Jeg gratulerer Henrik med hans nye rolle og ser frem til å ønske han velkommen inn i konsernledelsen. Hans analytiske og strategiske legning vil være et viktig bidrag til videreutviklingen av Statkraft, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en pressemelding.

Endringen kommer etter at konserndirektør Jon Vatnaland sluttet i Statkraft og startet i ny jobb hos HitechVision. I mellomtiden har finansdirektør Anne Harris fungert også som konserndirektør for konsernstaber.