mølle vestas
Illustrasjonsfoto.
Foto: Vestas

OED overlater til Bjerkreim kommune å behandle saken.

  • Øyvind Lie

Olje- og energidepartementet har avslått anmodningen fra Norsk Vind Faurefjellet om å gi konsesjonen til Faurefjellet vindkraftverk virkning som statlig arealplan. Faurefjellet vindkraftverk er planlagt i et område angitt som Landbruks-, natur og friluftsområde (LNF) i Bjerkreim kommune. Norsk Vind søkte derfor kommunen om dispensasjon fra arealplanen. Ser ingen mangler...
Artikkelen er 278 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.