unionsflagg
Svensk unionsflagg.
Foto: Jeltz/Wikimedia Commons

Men de holder den hemmelig.

  • Øyvind Lie

«Inngåelse av avtale mellom Norge og Sverige om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater av 29. juni 2011», står det i referatet fra statsråd fredag.

Bakgrunnen er at Sverige ønsker å stenge sitt elsertifikatmarked samtidig som Norge, neste år, fordi det er bygget langt mer fornybar kraft enn svenskene hadde forutsett.

Det var Montel som først omtalte saken om avtaleinngåelsen.

Olje- og energidepartementet vil imidlertid ikke svare på Montels spørsmål om hva avtalen går ut på eller offentliggjøre innholdet i avtalen.

Departementet opplyser til Montel at det ikke vil bli gitt mer informasjon om avtalen før Sveriges energiminister Anders Ygeman møter energiminister Tina Bru i Oslo kommende fredag.