styre havvind
Bak f.v: Olav Lie, LO, styreleder Runar Rugtvedt, Norsk Industri, Bjørn Einar Brath, SIEMENS, Sjur Bratland, NORWEP, Maryann Løcka, OED. Foran f.v: prosjektleder Elly Bjerknes, Borghild Lunde, Aibel, statsråd Tina Bru, Sofie Olsen Jebsen, Rederiforbundet /Fred Olsen.
Foto: OED

Skal kartlegge og utvikle modeller for å stimulere leveranser.

  • Øyvind Lie

I løpet av det neste året skal et prosjekt ledet av Norsk Industri og finansiert av Olje- og energidepartementet kartlegge og utvikle modeller for å stimulere leveranseevnen innen havvind i Norge, skriver departementet i en melding på sin nettside.

Olje- og energiminister Tine Bru var til stede mandag da styringsgruppen hadde sitt første offisielle styremøte og prosjektet offisielt ble startet.

10 millioner

Prosjektet ble i juni tildelt 10 millioner i støtte fra Olje- og energidepartementet i forbindelse med regjeringens tiltakspakke.

– Jeg har merket meg at det er en enorm vilje i industrien til å satse på havvind. Det arbeidet som dette prosjektet nå skal sette i gang med, blir en strategisk viktig investering. Vi rigger Norge for å skape nye, grønne arbeidsplasser i et raskt voksende marked. Dette er et prosjekt som skal stimulere til at teknologi og kunnskap som er utviklet inne olje og gass og i maritim sektor tas i bruk innenfor havvind, sier Bru i meldingen.

Prosjektets mandat er å utvikle leveranse-modeller og skape økt gjennomføringsevne for å kunne bygge ut havvind og øke konkurranseevnen i det internasjonale markedet og i Norge.

Kartlegger muskler

Blant prosjektets viktigste oppgaver blir ifølge departementet «å kartlegge totalbildet for konkrete leveransmodeller og mer komplette leverandørkjeder i bransjen». Prosjektet skal også bidra til å akselerere omstilling og videreutvikling av den sterke kompetansen i dagens leverandørindustri for å gi økt fart inn i grønnere næringer.

Runar Rugtvedt, som til daglig har hovedansvar for oppfølging av leverandør- og teknologiindustrien for olje og gass og tilstøtende næringer i Norsk Industri, er styreleder.

– Vår viktigste oppgave blir å kartlegge bredden i leverandørindustrien vår. Vi skal kartlegge hvilke muskler vi har, og hvilke muskler vi trenger for å bli store på havvind både ute og hjemme, sier Rugtvedt.

 

Disse sitter i styret:

Prosjektleder Elly Bjerknes, utlånt fra Kværner

Styreleder Runar Rugtvedt, Norsk Industri

Sofie Olsen Jebsen, Rederiforbundet /Fred Olsen

Sjur Bratland, NORWEP

Bjørn Einar Brath, Siemens

Borghild Lunde, Aibel

Olav Lie, LO

Maryann Løcka, observatør fra OED