vindturbin
Illustrasjonsfoto.
Foto: Robert Sandell/Mostphotos

Plasseringen av seks turbiner endres.

  • Øyvind Lie

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjente fredag justeringer av detaljplan og miljø-, transport og anleggsplan (MTA) for Haram vindkraftverk. Endringene innebærer justert turbinplassering for seks av åtte turbiner.

Bakgrunnen for vedtaket er krav om justert turbinplassering, som ble satt da at Olje- og energidepartementet (OED) stadfestet MTA- og detaljplan for Haram vindkraftverk i mars 2020.

I tillegg til justert turbinplassering for seks av totalt åtte turbiner, innebærer endringene også mindre justeringer av internveier og oppstillingsplasser, sammenlignet med tidligere utbyggingsløsning. I tillegg har NVE godkjent plan for massetak ved turbin 7.

Det er satt konkrete krav som skal ta hensyn til natur og omgivelser. Endringene er godkjent med blant annet vilkår om støy, sprengstein i forbindelse med etablering av massetak ved turbin 7 og plan for istandsetting.

Det var tilbake i 2008 Haram Kraft AS konsesjon til å bygge og drive Haram vindkraftverk med tilhørende infrastruktur i Haram kommune, nå Ålesund kommune, med installert effekt på 66 MW.

Vedtakene ble påklaget, og stadfestet av Olje- og energidepartementet (OED) i 2009

NVE godkjente MTA- og detaljplan for Haram vindkraftverk den 30.08.2019. Vedtaket ble påklaget, og stadfestet av OED den 24.03.2020.

OEDs vedtak forutsetter endring av turbinplassering 1, 2, 3, 4, 5 og 8 med internveier og krav til tiltaksplan for TV-signaler.

NVE har ikke vurdert ny tiltaksplan for TV-signaler og vil behandle tiltaksplanen separat.

Utbyggingen av vindkraft på Haramsøya har vært svært omstridt. I august innførte politiet oppholdsforbud rundt utbyggingen fordi aksjonister hindret arbeidet.