OED bru
Olje- og energidepartementet får kritikk fra DSB for å ha øvet for dårlig. Bildet ble tatt da Tina Bru tok over som statsråd. Foto: Øyvind Lie

Får tre avvik etter tilsyn fra DSB.

  • Øyvind Lie

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ført tilsyn med Olje- og energidepartements arbeid med samfunnssikkerhet. Ifølge DSB virker det som om OED har høy oppmerksomhet om samfunnssikkerhet og beredskap. Likevel konkluderer tilsynet med tre brudd på krav i samfunnssikkerhetsinstruksen, innenfor temaene øvelser og evaluering. Det første bruddet handler om...
Artikkelen er 560 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent.

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..