Adax Eco Basic
Adax Eco Basic (bildet) får ikke lenger selges, har NVE avgjort.
Foto: Skjermdump

Adax-ovner hadde for lav energieffektivitet.

  • Øyvind Lie

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt omsetningsforbud for ECO Basic panelovner produsert av Adax AS, for brudd på økodesignforskriften.

– Årsaken til omsetningsforbudet er at panelovnene har for lav energieffektivitet, sier Ane Torvanger Brunvoll, seksjonssjef i NVE i en pressemelding.

Adax AS har ifølge NVE omsatt produkter som ikke har hatt god nok energieffektivitet til å tilfredsstille kravene i økodesignregelverket. NVE opplyser å ha funnet flere ulovlige produkter fra Adax AS tilgjengelige for salg hos forhandlere.

Omsetningsforbudet gjelder panelovner fra produktserien Adax Eco Basic, produsert etter 1. januar 2018, som ikke har tilstrekkelige styringsmekanismer for å imøtekomme kravene i regelverket.

Formålet med økodesignregelverket er å redusere miljøbelastningen til energirelaterte produkter. Dette regelverket stiller blant annet minstekrav til energieffektiviteten til en rekke produkter. Panelovner må ha avanserte styringsmekanismer som for eksempel ukesprogrammering for å oppfylle regelverket. NVE fører tilsyn med at økodesignforskriften blir fulgt.

– Det er første gang NVE vedtar et omsetningsforbud for brudd på økodesignforskriften. Økodesignforskriften er et viktig virkemiddel for å effektivisere energibruken vår, og tilsyn med denne er noe vi vil prioritere framover, sier Brunvoll.

Regelverket om økodesign bidrar til store energibesparelser. Beregninger fra EU viser at økodesignregelverket for elektriske varmeovner vil gi 15 TWh mindre energibruk i EU i 2020, sammenliknet med om vi ikke hadde hatt dette regelverket.