Alta-dammen.
Statkraft produserer kraft, og holder lite på med nett. Bildet viser Altadammen, ved Alta vannkraftverk i Finnmark. Foto: Statkraft

«Vil være et uforholdsmessig inngrep», skriver RME.

  • Øyvind Lie

Som Energiteknikk nylig skrev, har Statkraft søkt om å få slippe kravet om selskapsmessig skille. Olje- og energidepartementet ba Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE om innspill til saken. I sitt innspill, som Energiteknikk har sett, anbefaler RME å gi dispensasjon fra kravet i 15 år. Statkraft understreket i sin...
Artikkelen er 171 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent.

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..