Håen Kraftverk Peltonman2
Ved timeskift klokka 12 25. oktober 2017 ble Håen (bildet) og Sokna kraftstasjon i Trøndelag regulert ned med til sammen 25 MW i henhold til produksjonsplanen. Det ga overlast i en trafo, vernet utløste, og strømmen gikk for 18.000 kunder. Foto: Peltonman/Wikimedia Commons

Tensio og Nettselskapet AS må ta regningen.

  • Øyvind Lie

25. oktober 2017 utførte Statnett utførte vedlikehold i Orkdal transformatorstasjon i det som den gang var Sør-Trøndelag fylke. Trafostasjonen ble koblet ut ca. klokka 11. For å gjennomføre vedlikeholdet lå i tillegg TrønderEnergi Netts 66 kV-linje mellom Orkdal og Svorkmo ute etter forespørsel fra Statnett. Utkoblingene var godkjent av systemansvarlig...
Artikkelen er 1151 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent.

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..