Master Hallingdal
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie
Foto: Øyvind Lie

Får ikke overføre eiendomsskatt på grunneierne.

  • Øyvind Lie

Grunnen under Statnetts kraftlinjer eies i hovedsak av lokale grunneiere og ikke av Statnett.

I flere kommuner er det eiendomsskatt, som utløses ved utbygging, også for kraftlinjer. Statnett har ment at de ikke skal være skattemessig ansvarlig for grunnen under kraftlinjene. For å få gjennomslag for at grunneierne skal betale eiendomsskatten, saksøkte de kommunene Sauda, Suldal og Ås.

Dommen fra Oslo tingrett, som nå er klar, konkluderer med at det er Statnett som skal betale eiendomsskatten.

«Retten mener at lovens begrep «verk og bruk» naturlig inkluderer nødvendig tomt for anlegget, og må anses som ett skatteobjekt. Det er ikke nærliggende å regne tomtebeltet under kraftlinjene som et eget, separat skatteobjekt. I og med at det er Statnetts anlegg som utløser eiendomsskatten, mener retten at det da også er Statnett som er den skattemessige eier av den nødvendige grunnen som hører til anlegget», heter det i dommen, som omtales i Nationen.

Ordfører i Sauda, Asbjørn Birkeland, tror det ville blitt vanskelig å få gjennomslag for å bygge nye linjer dersom grunneierne fikk eiendomsskatt på toppen.

– Da ville ikke grunneieren bare midte råderett over eiendommen, men ville måtte betale eiendomsskatt i tillegg, sier Birkeland til Nationen.

Statnett sier de nå vil gå gjennom dommen fra tingretten før de kommenterer om de eventuelt vil anke den.