Sikringer
Riktig dimensjonering av elektrisk anlegg er viktig, fremholder DSB. Illustrasjonsfoto. Foto: Øyvind Lie

DSB-ingeniør advarer mot at ny nettleie kan gi valg av dårlige løsninger.

  • Øyvind Lie

– Jeg er ikke negativ til forslaget fra RME, de har gjort jobben sin ut fra det de kan klare å gjøre ut fra alle høringene som har vært. Men det er en utfordring når nettselskapene får en frihet til å velge løsning og når du får muligheter for å...
Artikkelen er 394 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent.

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..