rørgate
Det er stor aktivitet i småkraftbransjen. Dette Illustrasjonsbildet viser en tre kilometer lang rørgate som graves ned fra inntaket i Nessedalselva i Sogn. Foto: Tinfos

Aldri har det vært bygget så mye småkraft i Norge, viser nye tall fra NVE.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få et to måneders gratis abonnement

Saken er utvidet og vinklet om. Antall småkraftprosjekter under bygging er rekordhøyt, går det fram av NVEs oversikt over kraftutbyggingen for 3. kvartal, som  ble offentliggjort fredag . Hele 64 småkraftverk med en samlet effekt på 322 MW og en samlet årsproduksjon på 1007 GWh er under bygging. Den forrige...
Artikkelen er 333 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i to måneder for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis digitalt prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.