rørgate
Det er stor aktivitet i småkraftbransjen. Dette Illustrasjonsbildet viser en tre kilometer lang rørgate som graves ned fra inntaket i Nessedalselva i Sogn.
Foto: Tinfos

Aldri har det vært bygget så mye småkraft i Norge, viser nye tall fra NVE.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Saken er utvidet og vinklet om. Antall småkraftprosjekter under bygging er rekordhøyt, går det fram av NVEs oversikt over kraftutbyggingen for 3. kvartal, som  ble offentliggjort fredag . Hele 64 småkraftverk med en samlet effekt på 322 MW og en samlet årsproduksjon på 1007 GWh er under bygging. Den forrige...
Artikkelen er 333 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.