craftor
Agder Energi selger sin eierandel i det svenske el-entreprenørselskapet Craftor til Eleda-konsernet.
Foto: Craftor

Skal isteden satse på kjernevirksomheten.

  • Øyvind Lie

Agder Energi har eid 67 prosent i det svenske entreprenørselskapet Craftor siden 2009, men selger seg nå helt ut til det svenske Elda-konsernet.

Salget gir ifølge en pressemelding fra Agder Energi rom for å satse på nye muligheter innen kjernevirksomheten produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi og løsninger.

Under Agder Energis eierskap har Craftor utviklet seg fra å være et rent montasjeselskap til totalentreprenør innen elkraft.

Utviklingen i Craftor har ifølge Agder Energi vært svært god. På drøyt 10 år skal selskapet både tatt en ledende posisjon i det svenske markedet og økt omsetningen fra rundt 60 millioner kroner i 2009 til rundt 1,2 milliarder i 2020.

I løpet av de siste fem årene har imidlertid Agder Energi fokusert mer på verdikjeden knyttet til produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, noe som har resultert i gradvis nedsalg av entreprenørselskaper.

– Vi har vært opptatt av å være en aktiv og god eier, både finansielt og industrielt. I samtlige av de seneste transaksjonene har salg av selskapene vært naturlig for å sikre det enkelte selskapets videre vekstmuligheter, samtidig som vi kan fokusere på nye forretningsmuligheter i elektrifiseringen av samfunnet, sier sier Atle Knudsen, konserndirektør i Agder Energi, i meldingen.