fjordkraft
Foto: Fjordkraft

Kjøper Switch Nordic Green AB, som selger strøm i Sverige og Finland.

  • Øyvind Lie

Fjordkraft kjøper strømleverandøren Switch Nordic Green AB (SNG) fra Troms Kraft-konsernet.

– Vi vurderer SNGs struktur, kundemasse og markedsposisjonering som en strømleverandør med en tydelig grønn profil i Sverige og Finland som et attraktivt utgangspunkt for videre nordisk satsing. Vi er derfor svært glade for at vi sammen med selger har kommet til enighet, sier Arnstein Flaskerud, konserndirektør for strategi i Fjordkraft i en pressemelding.

– Vi selger i dag et veldrevet selskap med kompetente medarbeidere som står på hver dag for å skape gode resultater, og vi tror at Fjordkraft vil være en god eier for våre svenske og finske medarbeidere i SNG videre, sier konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft AS.

Selskapets navn er Switch Nordic Green AB, mens Nordic Green Energy er merkevaren som benyttes i både Sverige og Finland. SNG har formelt hovedsete i Sverige, med en filial i Finland.

Kjøpesummen er basert på en entrepriseverdi som utgjør 375 millioner kroner på gjeldfri basis og med normalisert arbeidskapital. I tillegg til entrepriseverdien er det fremførbare underskudd i selskapet. Partene har blitt enige om en verdsettelse og fordeling av verdier knyttet til skatteposisjonene i konsernet som overdras og som er basert på de historiske underskudd som har vært generert i virksomheten. Kjøpesummenutbetales kontant til Troms Kraft AS.

– Gjennom oppkjøpet i sommer av Eidsiva Markedet AS og Gudbrandsdal Energi AS ble vi største aktør i Norge i sluttbrukermarkedet. Vi trives godt med å være på tå hev og i en utfordrerposisjon, noe som blir vårt ståsted når vi nå går inn i Sverige og Finland, sier Arnstein Flaskerud, konserndirektør for strategi i Fjordkraft.

Gjennomføring av transaksjonen er forventet å finne sted i november 2020. Fjordkraft finansierer transaksjonen gjennom tilgjengelige midler og eksisterende finansieringsrammer hos bank. Gjennomføring er ikke betinget av myndighetsgodkjenninger i Norge eller Sverige, men inneholder sedvanlige vilkår for gjennomføring for denne typen transaksjoner.