hywind tampen
Hywind Tampen, med Gullfaks-feltet i bakgrunnen. Foto: Equinor
Foto: Equinor

Skal levere system for kontinuerlig justering av turbinene for å sikre best mulig produksjon.

  • Øyvind Lie

Goodtech skal blant annet implementere Equinors «Motion Control»-system som skal sikre optimal produksjon fra feltet gjennom kontinuerlig justering av vindturbinene i forhold til bølger og vind, skriver Goodtech i en pressemelding.

Prosjektet starter umiddelbart og vil vare til siste del av 2021. Med i prosjektet er også styring og overvåkning med utvidelse av et kontrollrom i Bergen.

Goodtech har hatt prosjekter for Hywind siden 2009 i testområdet utenfor Haugesund via Hywind Skottland i 2016, og nå med Hywind Tampen i 2020.

Hywind Tampen er et flytende vindkraftprosjekt med en kapasitet på 88 MW, som etter planen skal forsyne feltvirksomheten på Snorre og Gullfaks i Nordsjøen med elektrisk kraft. Dette skal bli den første flytende vindparken i verden som leverer strøm til olje- og gassplattformer til havs.