Smisto tunnel
Uforutsigbart vanskelig fjell er en av flere årsaker til de store forsinkelsene og rettstvisten ved det store Smisto-prosjektet i Nordland. Foto: SKS
Foto: SKS

Smisto Kraft og Hæhre Entreprenør må vente til februar på dom i rettstvisten om nærmere 700 millioner kroner etter bygge-forsinkelse.

  • Atle Abelsen

Etter en fem uker lang maraton-rettssak i Rana tingrett ble rettsforhandlingene avsluttet mellom partene fredag. Striden står mellom Smisto Kraft AS og Hæhre Entreprenør AS, som har rettet krav og motkrav til hverandre på flere hundre millioner kroner rundt en uenighet om hvem som er ansvarlig for at vannkraftprosjektet Smisto...
Artikkelen er 687 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.