Illustrasjonsfoto.
Foto: Agder Energi

En betydelig verdirisiko for produsentene, ifølge Thema Consulting.

  • Øyvind Lie

Et vått 2020 med mye vind og milde temperaturer har ført til svært lave kraftpriser i Norden.

Thema Consulting Group skriver i en pressemelding at vi igjen kan komme til å oppleve kraftpriser som i år, og at været utgjør en «betydelig nedside» for kraftprisen.

Betydelig verdirisiko

Gjennomsnittsprisen i modellsimuleringer ligger mellom 3 og 5 euro/MWh lavere enn prisene i et hydrologisk normalår.

Dette henger sammen med at det nordiske markedet allerede har et stort hydrologisk overskudd i et normalår. Dette fører til at prisene reagerer sterkere på et ytterligere overskudd.

I om lag 20 prosent av værsimulasjonene for året 2022 faller den gjennomsnittlige nordiske systemprisen på årsnivå under 20 euro/MWh, noe som indikerer «en betydelig verdirisiko for nordiske kraftprodusenter og deres eiere».

Men kraftprisene ligger likevel an til å øke de kommende årene.

Rekyleffekt

Thema Consulting Group forventer at kraftprisene i Europa henter seg inn igjen i 20021 og kommer opp i langsiktige priser på mellom 40 og 60 euro/MWh.

I Norden forventer analyseselskapet priser på noe over 30 euro/MWh fra 2021, og at de øker til den lavere og midtre delen av 40-tallet i euro/fra 2030 og framover.

Prisøkningen forventes å drives av to faktorer: En rekyleffekt i etterspørselen etter krona-pandemien og en styrket pris på utslippsrettigheter for CO2 i det europeiske kvotemarkedet etter hvert som EU strammer til sine klimamål.

Store volumer med fornybar vil komme inn i systemet, men deler av dette vil gå til å lage hydrogen, som gir kraftsystemet fleksibilitet og bidrar til å stabilisere kraftprisene.  Thema Consulting venter også at havvind vil få en viktig rolle.