Det ligger ifølge NVE ikke an til å komme veldig mye ny stor vannkraft de neste 20 årene. Bildet ble tatt under arbeidet med Nedre Otta Kraftverk.
Foto: Eidsiva

Småkraften tar ifølge NVE det meste av nyutbyggingene, mens opprusting og utvidelse i eksisterende verk kan gi 4 TWh for storkraften.

  • Øyvind Lie

I basisbanen i sin langsiktige kraftmarkedsanalyse for 2020-2040, som NVE la fram torsdag, legger direktoratet til grunn at kraftproduksjonen i Norge øker fra 156 TWh i dag til 182 TWh i 2040. Av økningen anslås 10 TWh å komme fra vannkraft. Av de 10 terawattimene anslås økt tilsig å stå...
Artikkelen er 635 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.