bål
Foto: Tone Gatland Kleppe

«Naturen har en verdi mange ganger høyere enn kortsiktig fortjeneste for energispekulanter».

  • Øyvind Lie

Torsdag 8. oktober mellom kl. 18:00 og 21:00 tennes 250 bål i Norge, skriver organisasjonen Motvind i en pressemelding. I tillegg vil minst ti bål tennes i utlandet til støtte for vindkraftmotstanden i Norge, ifølge Motvind.

«Bålene tennes i protest mot vindkraftregimet. NVE og OEDs vedtak og innkomne klager og innspill må granskes av en uavhengig, faglig kompetent instans. De må ikke få granske seg selv», heter det i pressemeldingen.

Kommunene med flest bål blir ifølge Motvind Birkenes i Agder (16), Rauma i Møre og Romsdal (16) og Tana i Finnmark (11).

«Bålene varsler om fare i landet, slik varselbål har varslet og mobilisert motstand gjennom historia», heter det videre i meldingen.

«Naturen har en verdi som er mange ganger høyere for samfunnet og verdens miljø, enn kortsiktig fortjeneste for energispekulanter», fremholdes det.

Videre skriver organisasjonen at de er i en ny fase «med opprydding og forbedring av organisasjonen».

Som følge av intern strid i organisasjonen ble nylig organisasjonene generalsekretær Rune Haaland fjernet av styret, og fratatt retten til å uttale seg på vegne av organisasjonen.